November 2020

november

November 2nd: LDAA Tuition Fees Due

November 6th - 8th: LDC to JUMP

November 16th: LDC & PAC Fees Due

November 23rd: Classes WILL be held at LDAA

November 24th - 29th: Thanksgiving Break - NO LDAA CLASSES